Omdat Dhr. D. Vossebelt geen opvolger had, is het bedrijf in 1960 voortgezet door Dhr. H. Vleems. De goede vertrouwde naam “Vossebelt” is gebleven tot op heden. De werkzaamheden zijn daarna sterk veranderd, was tot 1960 de N.A.M. een van de pijlers van Vossebelt, nu is dit door een beleid gericht op diversificatie sterk veranderd.


In 1960 is begonnen met het toevoegen ven de fabricage van staalconstructies voor de fabriekshallen en utiliteitsbouw. Ter ondersteuning is men begonnen met een constructiebureau. Door het in dienst nemen van H.T.S.ers en M.T.S.ers kwam het niveau van de uit te voeren werken hoger te liggen.

Ook interessant om te lezen