Vossebelt werd in 1891 in Nieuw-Amsterdam opgericht door Dhr. W. Vossebelt, geboren op 23 december 1859 te Avereest. In de eerste jaren heeft het bedrijf zich bezig gehouden met smidswerk t.b.v. de veenderij alsmede met de bruggenbouw voor de Verlengde Hoogeveenschevaart.


In een later stadium kwamen daarbij het vervaardigen van kachels en de handel in fietsen. Door de intensieve vervening kwamen er veel reparaties aan veenderijmachines waaronder locomobielen. Verder reparaties aan schepen die turf vervoerden naar het westen van het land. Door de ervaring met stoomlocomobielen werden de melkfabrieken, turfstrooiselfabrieken en de vlasfabriek te Orvelte klanten van Vossebelt.

Ook interessant om te lezen