Historie Vossebelt

Historie van Vossebelt in beeld

1891

Vossebelt werd in 1891 in Nieuw-Amsterdam opgericht door Dhr. W. Vossebelt, geboren op 23 december 1859 te Avereest. In de eerste jaren heeft het bedrijf zich bezig gehouden met smidswerk t.b.v. de veenderij alsmede met de bruggenbouw voor de Verlengde Hoogeveenschevaart. In een later stadium kwamen daarbij het vervaardigen van kachels en de handel in fietsen. Door de intensieve vervening kwamen er veel reparaties aan veenderijmachines waaronder locomobielen. Verder reparaties aan schepen die turf vervoerden naar het westen van het land. Door de ervaring met stoomlocomobielen werden de melkfabrieken, turfstrooiselfabrieken en de vlasfabriek te Orvelte klanten van Vossebelt.

1938

De oprichter, Dhr. W. Vossebelt droeg zijn zaak over aan zijn zoon Dhr. D. Vossebelt

1939

De eerste kontakten werden gelegd met de Bataafsche oliemaatschappij die proefboringen verrichte in Zuid - Oost Drenthe. Door de oorlog 1940-45 kwamen deze activiteiten stil te liggen. Na 1945 is de N.A.M. (Nederlandse Aardolie Maatschappij) een vaste klant geworden van Vossebelt.

1960

Omdat Dhr. D. Vossebelt geen opvolger had, is het bedrijf in 1960 voortgezet door Dhr. H. Vleems. De goede vertrouwde naam "Vossebelt" is gebleven tot op heden. De werkzaamheden zijn daarna sterk veranderd, was tot 1960 de N.A.M. een van de pijlers van Vossebelt, nu is dit door een beleid gericht op diversificatie sterk veranderd. In 1960 is begonnen met het toevoegen ven de fabricage van staalconstructies voor de fabriekshallen en utiliteitsbouw. Ter ondersteuning is men begonnen met een constructiebureau. Door het in dienst nemen van H.T.S.ers en M.T.S.ers kwam het niveau van de uit te voeren werken hoger te liggen.

1966

Er vonden belangrijke gebeurtenissen plaats die tot aan de dag van vandaag bepalend zijn geweest voor het gezicht van Vossebelt:

  • Ten eerste zijn de kontakten gelegd bij de K.L.M. voor levering van onderhoudsdokken voor hun bestaande vloot vliegtuigen. Door de leveranties aan de K.L.M. zijn eveneens Fokker, Lufthansa, Swiss Air, Garuda, Transavia, Martinair e.a. klanten geworden van Vossebelt.
  • Ten tweede is in 1966 een nieuwe vestiging te Emmen geopend "Vossebelt-Emmen".

1970

Door de expansie werd de huisvesting in Nieuw-Amsterdam te klein en werd er een bestaande vestiging overgenomen in Geesbrug, gemeente Coevorden.

1991

Het 25 jarig bestaan van Vossebelt-Emmen en het 100 jarig bestaan van Vossebelt-Geesbrug werd gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd door Hare Majesteit het hofleverancierschap aan Vossebelt verleend.

1994

Vossebelt-Emmen werd door BVQI Veritas ISO gecertificeerd.

1995

Op 1 januari van dat jaar gaf Dhr. H. Vleems na 35 jaar het roer over aan zijn zoon (eveneens) H. Vleems.

1996

Op 1 Oktober van dat jaar werd de naam Machinefabriek Vossebelt-Emmen B.V. gewijzigd in Vossebelt precisiebewerking B.V. Aan de holding "Vossebelt" werd een derde dochter toegevoegd: Vleems broodjes te Nieuw-Amsterdam.

2002

Op 1 november 2002 is Vossebelt Geesbrug overgegaan in andere handen en maakt geen deel meer uit van de holding "Vossebelt"

2003

In januari van dat jaar werd Absoluut Geometrische Service overgenomen, en hiermee een nieuwe dienst binnengehaald.

2004

Op 1 januari 2004 is Vossebelt precisiebewerking B.V. overgenomen door Dhr. H.de Wolde tot dan toe vestigingsdirecteur. In Augustus van datzelfde jaar zijn er een startgaterodeermachine Matra BT-2 en een Fanuc Robocut α-1iB draaderodeermachine aan het Vossebelt machinepark toegevoegd, waardoor het draaderoderen van produkten nu ook tot de mogelijkheden behoord.

2006

Met klanten en personeel werd het 40 jarig bestaan van Vossebelt gevierd. Vossebelt precisiebewerking B.V., een gespecialiseerd 100% toeleveringsbedrijf op het gebied van draaderoderen, rondslijpen, vlakslijpen, honen , leppen en metaalspuiten. De cliënten bevinden zich in geheel Nederland, Duitsland en België, in verschillende takken van industrie o.a. de machine-, gereedschappen-, pompen-, grafische-, chemische-, elektrische-, hydraulische-,en de halfgeleiderindustrie.
Sinds 1994 is het bedrijf ISO gecertificeerd. Een geavanceerd bedrijf met zowel conventionele als C.N.C. gestuurde machines en volledig geconditioneerde produktie- en kontroleruimten. Bebouwde oppervlakte 1500 m² en 2500 m² onbebouwd.

2007

Dhr. J. de Wolde in dienst, de eerste jaren op de werkvloer ingezet.

2008/2009/2010

Ook bij Vossebelt is de crisis goed voelbaar. Daar we een echte "jobber" zijn was deeltijd-ww geen optie. Er is dan ook fors geïnvesteerd in het aanhouden van ons personeel. Dit om na de crisis toch over voldoende vakmanschap te kunnen blijven beschikken. Dhr. M. Wilbers met pensioen, de functie productieleider is vanaf dat moment ingevuld door Dhr. J. de Wolde

2012

Op 1 januari 2012 is Vossebelt precisiebewerking BV overgenomen door Dhr. J. de Wolde

2015

Aanschaf van een nagenoeg nieuwe Studer S-33 CNC rondslijpmachine binnen/buiten. Deze machine beschikt tevens over de optie vorm en draad te slijpen. Er ontstaan plannen voor nieuwbouw.

2016

Begin 2016 is een kavel gekocht met een afmeting van 6000m2. Gelegen op een fraaie locatie aan de ingang van het moderne industrieterrein Bargermeer IV. 25 maart is een start gemaakt aan het bouwen van het nieuwe bedrijfspand. In week 51 is het gehele bedrijf verhuisd naar de nieuwe locatie; Phileas Foggstraat 128 te Emmen. Tussen kerst en oud&nieuw zijn vervolgens alle machines gesteld en aangesloten.

2017

Met ingang van 2017 was Vossebelt weer volop in productie op de nieuwe locatie.

In een volledig geconditioneerde hal (20°C ± 1°C) van 2200m2 kunnen we de meest uiteenlopende bewerkingsmogelijkheden bieden. Onze meetkamer, kalibratielab en meetgereedschappenmagazijn zijn 24/7/365 geconditioneerd op 20°C ± 0.5°Celsius.

Een bedrijf met als doelstelling: Streven naar continuïteit en flexibiliteit met een niet aflatende integrale kwaliteitszorg.

Top ↑

Erkend leerbedrijf

  • Kenteq
  • BVT
  • WEV
  • RTC